CFD - co to jest?

Numeryczna mechanika płynów – z ang. Computational Fluid Dynamics (CFD) to bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina nauki, mająca szereg zastosowań praktycznych. W chwili obecnej CFD jest powszechnie stosowanym narzędziem w firmach przemysłowych gospodarki, opartej na wiedzy, w tym przede wszystkim w branżach motoryzacyjnej, energetycznej i lotniczej.

CFD jest obecnie jedną z najbardziej zaawansowanych form modelowania zjawisk cieplno - przepływowych. W podejściu tym wykorzystywane są metody numeryczne do rozwiązywania układów nieliniowych równań różniczkowych (równania Naviera-Stokesa itp.) dla zdefiniowanej geometrii o odpowiednio dobranych warunkach brzegowych. Wyniki obliczeń numerycznych pozwalają na dokładne przewidywanie parametrów, takich jak: prędkość przepływu, temperatura, gęstość, czy udziały chemiczne poszczególnych składników ujętych w modelu, dla dowolnych obszarów, w których występuje przepływ. Niewątpliwą zaletą tej metody jest potężna zdolność wizualizacji otrzymanych wyników.

Zastosowanie podejścia CFD pozwala zredukować czas konieczny do realizacji długotrwałych i niezwykle kosztownych badań eksperymentalnych, np. przy użyciu tuneli aerodynamicznych. Metoda ta pozwala oszacować przybliżone wartości wielkości fizycznych z dużą dokładnością i jest szczególnie użyteczna w przypadkach, w których ich wyznaczenie przy użyciu współczesnych instrumentów pomiarowych jest niezwykle trudne bądź nawet niemożliwe.

Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.